Dəmbəlov ucalığı, Viləş çay coşqunluğu, Yanardağ hərarəti yaşadır özündə… Ata misallıdar, ana timsallıdır, cənnət diyarımız. pin up azərbaycan Ulu Tanrı dədə-babalarımızdan miras qalan, taleyimizə yazılan bu yurdu Masallı adı ilə bizə ərməğan edib.

1879-cu ildə tibb təhsilini başa vurduqdan sonra Qori Müəllimlər Seminariyasının 2-ci sinfinə qəbul olur. O, seminariyada təhsil alan ilk üç azərbaycanlı tələbədən biri idi. Seminariyada oxuduğu illərdə Tiflis ədəbi mühiti ilə əlaqə saxlayan Teymur bəy müxtəlif ədəbi -bədii tədbirlərdə iştirak etmişdir. Teymur bəy Bayraməlibəyov 1881-ci ildə, yəni 19 yaşında seminariyanı bitirərək Lənkəran şəhər rus məktəbinə rus dili və hesab müəllimi kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır. Onun böyük zəhməti nəticəsində dərs dediyi birinci ildə məktəbdə təhsil alan azərbaycanlı şagirdlərin sayı 4 nəfərdən 16 nəfərə, daha sonra 36-ya çatdırılmış, sonrakı illərdə isə bu artım təhsil alanların 90 faizini təşkil etmişdi. Maarif fədaisi T.Bayraməlibəyov 1884-cü ildə yaratdığı “Xeyriyyə cəmiyyəti”nin xətti ilə şagirdlərə dərslik, yemək, paltar, ayaqqabı verilməsinə, oxumaq haqqının ödənilməsinə yardım etmişdi. Onun təkidilə 2 sinifli məktəbi bitirən və orta təhsil məktəbinə daxil olmaq istəyənlərə “Xeyriyyə cəmiyyəti” yol xərci ödəyir və digər köməkliklər edirdi.

Vəzirovun “Müsibəti Fəxrəddin”, M.F.Axundzadənin “Lənkəran Xanının Vəziri” pyesləri səhnəyə qoyulmuşdur. Lənkəranda tez-tez qarşılaşdığı maneə və müqavimətlərə sinə gərən T.Bayraməlibəyovu təşəbbüsü ilə 1907-ci ildə “Behcət” adlı fars-türk ibtidai məktəbinin, 1909-cu ildə isə “Ziya” adlı ilk rus-tatar (Azərbaycan) məktəbi fəaliyyətə başlamışdı. Fəqət “Behcət” məktəbi 1910-cu ildə uydurulmuş bəhanələr əsasında Bakı qubernatoru Alışevskinin qəzəbinə tuş gəlmişdir. Onun əmri ilə məktəb çar hökumətinin ideyalarının əleyhinə təbliğat işi apardığına, şagirdlərə pis nümunə göstərdiyinə və inqilabi yuva rolunu oynadığına görə bağlanır. Buna baxmayaraq Teymur bəy Bayraməlibəyovun savadı, bacarığı, təşkilatçılığı onu Lənkəran Dumasına gətirib çıxarır.

Tezliklə quldurbaşı polkovnik Avetisov Göytəpədə öldürülmüşdü. Bayraməlibəyov ci il sentyabrın 2-də Bakıda vəfat etmişdir. Lənkəran Dövlət Universitetinin müəllimi, filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Yədulla Ağazadə əbəs yerə Teymur bəyin mədəniyyət tariximizdəki coxcəhətli fəaliyyətini “Qəhrəmanlığa bərabər ziyallılıq” adlandırmır. 2012-ci ildə bu böyük bir nəslin nümayəndəsi, ziyalı, maarifçi, pedaqoq, publisist, tarixçi-etnoqrafın, folklorşünas T. Bayarməlibəyovun anadan olmasının 150 illik yubileyi demək olar ki, ölkəmizdə səssizliklə qeyd olundu.

Onun təhsil xərclərini Bakı milyonçusu – xeyriyyəçisi Murtuza Muxtarov öz üzərinə götürmüşdü. Lakin Oktyabr çevrilişi ilə əlaqədar vətənə dönmüş və müəllimlik fəaliyyətinə başlamışdır. Teymur bəy mübariz və vətənpərvər ziyalı idi. Erməni polkovnik Avetisov müsəlman xalqına qarşı cənub bölgəsində qırğınlar törədəndə o, Bakıya gəlib “Pin Up” mehmanxanasında ingilis generalı Tomsonla görüşmüşdü və ondan Lənkəran qəzasında erməni silahlı dəstələrinin ləğv edilməsini tələb etmişdi. Sonra ingilis generalın məsələyə ciddi yanaşmadığını görən Teymur bəy türk qoşunlarının komandanı Nuru Paşadan kömək istəmişdi. Nuru Paşanın göstərişi ilə türk sərkərdəsi Camal Paşa beş yüz əsgərlə Lənkəran qəzasındakı camaatın köməyə gəlmişdi.

Turist axını ildən-ilə artır, odur ki, paytaxtda və digər turist zonalarında çoxlu miqdarda yüksək xidmət səviyyəsinə malik mehmanxanalar tikilmişdir. Hal-hazırda onların sayı artıq 550-ni ötmüşdür. Şəhərin ən məşhur brend şəbəkəli mehmanxanalarından aşağıdakıları göstərmək olar – Four Seasons Hotel Baku, Hyatt Regency, JW Marriott Absheron Baku Hotel, Jumeirah Bilgah Beach Hotel, Bulvar Hotel, Hilton Baku, Kempinski Hotel Badamdar, Intourist, Fairmont və s. Azərbaycanın regionlarında da mehmanxanalar, istirahət zonaları, əyləncə və idman mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar turizmin Azərbaycanda dövlət siyasətinin üstün vəzifələrindən birinə çevrildiyinə və qarşıda ölkənin iqtisadi inkişafına böyük perspektivlər açdığına dəlalət edir.

İllər, qərinələr zaman-zaman bu yurdun tarixini, gözəlliklərini qələmə alan, mübarək imzaları ilə onun adını zirvələrə qaldıran ziyalı şəxsiyyətlər yetişdirib. XIX yüzilinin sonu – XX yüzilin əvvəllərində yaşayıb-yaratmış vətənpərvər ziyalı – peşəkar pedaqoq, cəfakeş diyarşünas, folklorşünas, tarixçi- etnoqraf, araşdırmaçı-jurnalist Teymur bəy Bayraməlibəyov da belə şəxsiyyətlərdən biri olub. Onun Azərbaycanda maarifçilik hərakatının inkişafında misilsiz xidmətləri danılmazdır. Bayraməlibəyovlar nəslinin kökü Azərbaycan Səfəvi hökmdarı, I Şah Abbasın hakimiyyəti dövrünə gedib çıxır. Tarixi qaynaqlara görə, Bayraməlibəyovlar məşhur “Şahsevənlər” nəslinə mənsub olmuş və on altıncı yüzilliyin sonunda Muğana gəlmişlər. (Azərbaycan tarixi, Bakı. 1970, s. 116) Bir müddət Muğanda yaşayan Bayraməlibəyovlar XIX əsrin ortalarında Lənkəran qəzasının Çakirli (indiki Çaxırlı) kəndində maldarlıq və əkinçiliklə məşğul olmuşlar. Böyük qardaş Məmməd bəy (Teymur bəyin astası) mahalın Yeddioymaq kəndində 9 deyatin (təqribən 10 hektar) torpaq sahəsi alandan sonra, digər qardaşları Qasım bəy, Cəfər bəy və Kərim bəy də orada ev tikib məskunlaşırlar.

Şirkətimizin ən başlıca məqsədi üzərinə götürdüyü turizmlə əlaqədar xidmətlərin tam,keyfiyyətli və təhlükəsiz şəkildə yerinə yetirilməsinə nail olmaq və müştərilərimizə son dərəcə yüksək xidmət göstərməkdən ibarətdir. Bəşir Bunyadov 134, Bakı, Azərbaycan Zövqünüzə və büdcənizə uyğun olan bütün avtomobil modelləri 120 AZN Nərd taxtası Баку, 16 января 2023 TEYMUR BƏY BAYRAMƏLİBƏYOV-160 üçün 42 şərh …Bir ixtiyar, müdrik qocaya bənzəyir bizim qədim yurdumuz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *